Lượt truy cập

TIN TỨC-SỰ KIỆN

Đại học Quốc gia Kyungpook và Đại học Thiên chúa giáo Daegu – Hàn Quốc thăm và làm việc với Viện Dược liệu
Chi tiết...
2014-11-20 04:33:51.63

Hội thảo khoa học giữa Viện Dược liệu và Đại học Newcastle (Úc)
Chi tiết...
2014-11-12 08:03:46.315

Quy chế Quản lý Khoa học và Công nghệ năm 2014 của Viện Dược liệu ban hành kể từ ngày 01/9/2014
Chi tiết...
2014-11-12 08:01:18.963

Hội thảo “Xây dựng định hướng và giải pháp phát triển Viện Dược liệu đến năm 2020” tại Sapa
Chi tiết...
2014-11-12 07:56:49.134

Giới thiệu sách: Herbal Medicines Used in Primary Health Care in Asean
Chi tiết...
2014-11-12 07:48:40.462

Các tin tức khác