TIN TỨC-SỰ KIỆN

Danh mục các công trình nghiên cứu về Tam thất hoang và Sâm Vũ diệp có thể tra cứu ở Trung tâm Thông tin-Thư viện, Viện Dược liệu
Chi tiết...
2017-01-20 09:05:27.847

tam that hoang sam vu diep

Danh mục các công trình nghiên cứu về cây Sâm Việt Nam (Panax vietnamensis Ha et Grushv.) có thể tra cứu ở Trung tâm Thông tin-Thư viện, Viện Dược liệu
Chi tiết...
2017-01-20 08:56:14.239

Sâm VN

Danh mục các công trình nghiên cứu về cây Xạ can (Belamcanda chinensis (L.) DC.) có thể tra cứu ở Trung tâm Thông tin-Thư viện, Viện Dược liệu
Chi tiết...
2017-01-20 08:26:02.393

xạ can

Danh mục các công trình nghiên cứu về cây Ngũ vị tử có thể tra cứu ở Trung tâm Thông tin-Thư viện, Viện Dược liệu
Chi tiết...
2017-01-20 08:08:27.49

ngu vi tu

Viện Dược liệu xuất bản cuốn sách "Danh lục cây thuốc Việt Nam"
Chi tiết...
2017-01-16 08:01:04.7

Sách mới xuất bản