Lượt truy cập

TIN TỨC-SỰ KIỆN

Nghị định số 56/2015/NĐ-CP của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức
Chi tiết...
2015-09-03 02:01:47.203

Nghi dinh chinh phu

Viện Dược liệu: Thông tin Luận án Tiến sĩ Dược học của NCS. Phạm Quốc Tuấn về cây Lạc tân phụ
Chi tiết...
2015-08-21 10:18:10.33

Lần đầu tiên ngành dược triển khai tiêu chuẩn GMP dược liệu
Chi tiết...
2015-08-18 03:05:09.737

GMP nganh duoc

Bảng tra cứu mục lục các công trình NCKH về "cây thuốc có tác dụng chống ung thư và độc tế bào" có tại TT.Thông tin-Thư viện
Chi tiết...
2015-07-16 09:38:06.009

Chong ung thu

Bảng tra cứu mục lục các công trình NCKH về cây Diệp hạ châu đắng (Phyllanthus amarus Schum et Thorn) có tại TT.Thông tin-Thư viện
Chi tiết...
2015-07-16 09:31:59.498

Diep ha chau