Lượt truy cập

TIN TỨC-SỰ KIỆN

Thông tư: Quy định, hướng dẫn công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức của Bộ Nội vụ ngày 04/12/2014
Chi tiết...
2015-01-27 01:35:29.651

Thong tu bo noi vu

Hội nghị Trực tuyến "Tổng kết Công tác y tế năm 2014, kế hoạch 2015 và phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2016-2020"
Chi tiết...
2015-01-22 09:23:10.018

hoi nghi truc tuyen

Thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành y tế
Chi tiết...
2015-01-16 03:36:47.711

can ung dung thong tin

Ngành y tế cần coi việc ứng dụng công nghệ thông tin là nhiệm vụ trọng tâm
Chi tiết...
2015-01-16 03:28:18.199

ung dung thong tin

Hội nghị Tổng kết công tác Đảng và Hội nghị công chức, viên chức năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015
Chi tiết...
2015-01-14 10:05:30.904

tong ket 2014