Lượt truy cập

TIN TỨC-SỰ KIỆN

Viện Dược liệu tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2015-2020)
Chi tiết...
2015-05-28 17:53:49.968

DH Dang

Quận ủy Hoàn Kiếm tổ chức Hội nghị Biểu dương, khen thưởng các tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu và Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2010-2014)
Chi tiết...
2015-05-21 14:24:27.564

Quan uy HK

Viện Dược liệu: Thông báo Biên soạn Kỷ yếu Công trình NCKH (2011-2016)
Chi tiết...
2015-05-20 11:08:38.681

Ky yeu

Viện Dược liệu: Thông báo tuyển sinh nghiên cứu sinh năm 2015
Chi tiết...
2015-05-14 10:32:12.144

tuyen sinh

Bảng tra cứu mục lục các công trình NCKH về cây Đan sâm (Salvia miltiorrhiza Bunge)
Chi tiết...
2015-05-13 15:21:48.608