Lượt truy cập

TIN TỨC-SỰ KIỆN

Viện Dược liệu: Thông báo tuyển dụng
Chi tiết...
2015-10-13 10:00:04.057

Tuyen dung

Viện Dược liệu tham gia Techmart Quốc tế Việt Nam 2015
Chi tiết...
2015-10-06 03:24:17.032

Techmart 2015

Thông báo Bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS. Phạm Quốc Tuấn
Chi tiết...
2015-09-16 04:16:43.444

Thong bao bao ve TS

Thông tư số 04/2015/TT-BNV ngày 31/8/2015 sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức
Chi tiết...
2015-09-16 04:08:07.581

Thong tu bo noi vu

Danh mục các công trình nghiên cứu về cây Ba kích (Morinda officinalis How.) có thể tra cứu ở Trung tâm Thông tin-Thư viện, Viện Dược liệu
Chi tiết...
2015-09-16 02:47:10.445

Ba kich